VEDLIGEHOLD UDE OG INDE

Vi giver gode råd og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse og istandsættelse af alle former for malerarbejder på lejligheder og boligforeninger - både ude og inde.

Det kan godt betale sig at vedligeholde med jævne mellemrum - det vil nemlig på sigt være langt billigere og mere hensigtsmæssigt end at renovere.

VEDLIGEHOLDELSE BETALER SIG

Vind og vejr slider meget på bygningers udvendige maling, og hvis man venter for længe med at udbedre det, tager træværket mere skade, end hvis man vedligeholder med kortere mellemrum. Derfor kan det i længden godt betale sig at vedligeholde jævnligt frem for at renovere. Vi håndterer al slags vedligehold af både ud- og indvendige overflader på alle slags bygninger.