Person-
datapolitik

Hos MC Malerforretning A/S (”MC Malerforretning”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger, herunder på vores hjemmeside ”www.mcmaler.dk”, og fastlægger retningslinjer for MC Malerforretnings måde at behandle dine personoplysninger på og giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning. Du skal læse persondatapolitikken, inden du afgiver dine personoplysninger til MC Malerforretning.

Senest opdateret d. 15/10-2021

 Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er:

MC Malerforretning A/S
Adresse: Ertebjerg 94, 8381 Tilst
CVR-nr.: 31321212
E-mail: post@mcmaler.dk
Telefonnummer: 86163111

Typer af personoplysninger

De typer af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din adresse
 • Oplysninger om din ordre
 • Din IP-adresse
 • Kommunikation med dig
 • Hvilken type browser du anvender
 • Digitale fodspor
 • Stillingsbetegnelse

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du anvender hjemmesiden
 • Når du indgår en aftale med os
 • Når du kontakter os via kontaktformularen på vores hjemmeside
 • Når du søger et job hos os
 • Henvendelser til os pr. e-mail, telefon eller med almindeligt brev

Anvendelse af personoplysninger

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Gennemførelse af ordrer
 • For at indgå en kontrakt med dig
 • Generel kommunikation
 • Opfyldelse af krav i henhold til gældende lovgivning
 • For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Personalisering (profilering) af vores markedsføring til dig, herunder på baggrund af din klikadfærd i forhold til den modtagne markedsføring ved hjælp af cookies
 • Undersøgelser, statistik, udvikling og beskyttelse af vores tjenester
 • Fakturering og anden opkrævning af betaling

Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Samtykke indhentet via cookiebanneret på hjemmesiden (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
 • Opfyldelse af kontrakt ved køb af varer eller tjenesteydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Legitim interesse i at kunne drifte og udvikle vores forretning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Legitim interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f)

Videregivelse til andre dataansvarlige og overladelse til databehandlere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med MC Malerforretning leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, faktureringsleverandører, mailudbydere og leverandører af markedsføring. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med MC Malerforretnings udvikling kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist salg af MC Malerforretning. I tilfælde af delvis overdragelse af aktiver, der indeholder personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet MC Malerforretning har en legitim interesse i at overdrage dele af sine aktiver samt at foretage kommercielle ændringer.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til:

 • Politiet
 • Advokater
 • Revisorer
 • Domstole
 • Offentlige myndigheder

Dine personoplysninger overføres ikke til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med kundeforhold med os eller andre forretningsrelaterede formål opbevares så længe, de er relevante for håndteringen og opfølgningen i den konkrete sag. Opbevaringsperioden vil typisk være sammenfaldende med perioden fastlagt i reglerne om forældelse af retskrav, eller varigheden af vores samhandelsforhold med dig eller din virksomhed/forening.

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med rekruttering opbevares under ansættelsesproceduren. Hvis vi ikke kan tilbyde dig en stilling, opbevarer vi din ansøgning, CV og eventuelle bilag i en periode på 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til længere tids opbevaring.

MC Malerforretning kan behandle dine personoplysninger i længere tid i anonymiseret form, hvor vi ikke længere har mulighed for at relatere oplysningerne til dig.

Særligt for vores sociale medier

Hos MC Malerforretning benytter vi Facebook og LinkedIn. MC Malerforretning er dataansvarlige for den behandling, som vi selv foretager på det sociale medie. MC Malerforretning vil i nogle tilfælde være fælles dataansvarlig med det sociale medie.

MC Malerforretning overholder de europæiske tilsynsmyndigheders vejledninger om fælles dataansvar og MC Malerforretning sørger i videst muligt omfang for, at du modtager information om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger vores sider på de sociale medier. Denne information er et supplement til den generelle privatlivspolitik, som du modtager fra de individuelle sociale medier. Facebook og LinkedIn har offentliggjort et tillæg om fælles dataansvar, som du kan læse mere om her: Facebook eller LinkedIn.

MC Malerforretning kan benytte dine personoplysninger, såsom adfærd (fx likes, kommentarer og besøg) og anden tilgængelig information på det sociale medie til statistiske formål og til at udvikle vores forretning. MC Malerforretning vil i så fald behandle dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at analysere anvendelsen af vores sider på sociale medier efter GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

De sociale medier indsamler statistiske oplysninger om sine besøgendes adfærd til sine egne formål gennem cookies og pixels på dine enheder, når du besøger siderne. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, som forbliver aktiv i en bestemt periode, medmindre den slettes før udløbet af denne periode. Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger ved at læse deres privatlivs- og cookiepolitik, som du finder her:

Facebook:

LinkedIn:

De sociale mediers indretning medfører, at du som udgangspunkt skal kontakte det sociale medie direkte, hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder. Det skyldes, at det i praksis kun er det sociale medie, der er i stand til at træffe de nødvendige skridt for at imødekomme de fleste af dine henvendelser. Hvis du mener, at MC Malerforretning er i stand til og den rette modtager af din anmodning om udøvelse af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du er facebookbruger, kan du udøve dine rettigheder via dine private indstillinger (https://www.facebook.com/privacy/explanation) eller ved at konfigurere dine præferencer, så du har indflydelse på, hvordan dine personoplysninger indsamles og behandles, når du besøger facebook.com.

Har du en LinkedIn profil, kan du ændre dine indstillinger her https://www.linkedin.com/psettings/data-privacy/ og udøve dine rettigheder her https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/50191?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en.

Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiebanner, som vises på forsiden, når du besøger vores hjemmeside første gang.

Hvordan fjernes cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit IT-udstyr.

Hvis du anvender en PC, kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller hvis du fx anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder interne politikker og procedurer, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Vi vil slette eller rette forkerte personoplysninger eller personoplysninger, der blevet forældede siden indsamlingen.

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne opgøre eller gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for indgåelsen af en aftale med dig.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger nedenfor)

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse ejeren af hjemmesidens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:

MC Malerforretning A/S
Adresse: Ertebjerg 94, 8381 Tilst
Telefon: 86163111
E-mail: post@mcmaler.dk
Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne persondatapolitik. Ved ændringer vil datoen nederst i persondatapolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside ”www.mcmaler.dk”. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail, hvis vi har din e-mailadresse.