KARRIERE

Hos MC Malerforretning er medarbejderne en vigtig ressource. Derfor tilstræber vi at være blandt de mest attraktive arbejdspladser. Vi ønsker en løbende, tæt dialog mellem ledere og medarbejdere, så vi sikrer, at både virksomhedens og medarbejdernes behov opfyldes bedst muligt. Vi tror på, at vi løbende skal og kan udvikle vores arbejdsplads sammen med medarbejderne.

Kulturen i MC Malerforretninge er præget af et godt socialt, kollegialt sammenhold, hvor vi opfordrer og støtter medarbejderne til forskellige aktiviteter i fritiden.